Bilgi, Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Politikası
  
  • Bilgi Yönetim yapımız, şirketin her kademesinde yer alan liderlerinin etkili ve zamanında karar almalarını sağlamak amacıyla bilgiyi toplar, sınıflandırır, ilgilileri ile paylaşır ve bilginin güvenliği sağlanır.
  • Bilgi ve Bilgi Sistemleri, yenileşimi sağlamak ve yeni çalışma tarzlarını oluşturmak amacıyla kullanılır.
  • Bilgiler, elektronik veya basılı ortamda saklanır, yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır ve yedeklenir.
  • Elektronik sistemler entegre bir şekilde çalıştırılarak verilerin bütünselliği sağlanır.
  • Kullanılan sistemlerin güncelliği takip edilir ve güncellemeler zamanında yapılır.
  • Teknolojik gelişmelerin etkin bir şekilde takibi yapılarak, kullanılan sistemler ve donanımlar teknolojik gelişmelere paralel olarak yenilenir.
  • Çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimleri için ihtiyaç duyduğu sistem ve donanım ihtiyaçları temin edilir.
  • Dış paydaşların ihtiyaç duyduğu bilgiye erişmeleri sağlanır.
  • Çalışanlar, görev ve sorumluluklarına uygun olarak yetkilendirilir ve bilgiye erişimleri sağlanır.
  • Bilgi ve Bilgi Sistemlerinin gizlilik, bütünsellik ve erişebilirliği yönetiminin her aşamasında dikkate alınır. Bilgi ihlalleri zamanında ele alnır.
  • Acil durumlar için farklı senaryolar için farklı planlar oluşturularak beklenmeyen durumlar için önlemler alınır.
  • Bilginin güvenliğini sağlamak için güncel sistemler, uygulamalar ve ekipmanlar kullanılır.
  • Yasa ve regülasyonlar ile ilgili düzenlemeleri sistemlere yansıtarak, sistemler yasalara uygun hale getirilir.