30/03/2018 Tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı / Vekaletname
 
 Vekaletname