Hisselerini Kaydileştirmeyen Pay Sahiplerine Duyuru

 

30 Aralık 2012 tarihli 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunun 13. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirmek üzere şirketimize teslim edilmemiş tüm hisseler, bu tarihte kanunen bir kamu tüzel kişiliği olan Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal etmiş ve pay sahiplerinin söz konusu hisseler üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılmaktadır.