Güvenli İşyeri

Güvenli İşyeri

Sürdürülebilirlik politikamıza paralel olarak Petkim’de insanı merkeze alıyor, çalışanlarımızın sağlığına ve güvenliğine maksimum seviyede önem veriyoruz. Bu kapsamda başta eğitim faaliyetleri olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyerek kurum içinde güvenli bir çalışma kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilinci kazanması için öncelikle 16 saatlik zorunlu Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi veriyoruz. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesince hazırlanan bu eğitimlere ilave olarak iş izni, deniz işlerinde İSG uygulamaları, proses güvenliği, yüksekte çalışma, ilkyardım alanlarında da eğitim içerikleri sunuyoruz. Ayrıca karbon ayak izinin azaltılmasından atık su yönetimine kadar uzanan birçok konuda işbaşı (toolbox) eğitimleri düzenliyor, OED (Otomatik External Defibrilatör) sertifikalı eğitimler ile çalışanlarımızın gelişimini destekliyoruz.

Yüklenici firmalarımızda çalışan görevlilere de başta tehlike analizi ve risk yönetimi olmak üzere çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Ayrıca tüm fabrikalarımızda sağlık ve güvenlik işaretlemeleri, trafik işaretlemeleri ve levhaları düzenleme çalışmaları yürütüyor, araç takip sistemi ile personellerimizin sürüş sırasındaki güvenliğinin sağlanmasına hizmet ediyoruz.

Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı

Kurumsal TV’de yayınlanan İSG-Ç videoları, İSG-Ç Bülten gibi materyaller, 5 duyu etkinliği, ödüllü yarışmalar, İSG-Ç panolarının hazırlanması, Davranış Odaklı İş Güvenliği çalışmaları, fabrikalarda acil durum seviye 1, 2 tatbikat planları, PFI (Process Field Inspection) saha denetimleri, MOC çalışmaları gibi uygulamalarla da çalışanlarımızın güvenlik konusundaki farkındalıklarını yükseltiyoruz.

Çalışanlarımızın güvenliği kadar sağlığını korumak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda kullanma sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini düzenli olarak yürütüyoruz. Sahamızdaki tüm yemekhanelerde ise üç ayda bir 3. taraf Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetimleri gerçekleştiriyoruz. Fabrika ve bakım yöneticiliklerinde ise her ay İSG konularının görüşüldüğü komite toplantıları düzenliyor, toplantılarda işyerindeki tehlike ve riskleri proaktif olarak değerlendirerek çözümler üretiyoruz.

Süreç Güvenliği

Petkim’de fabrikalarımızın kesintisiz bir biçimde çalışması için operasyonlarımızın güvenliği ve çevre sağlığını odağımıza alıyoruz. Bu kapsamda iş süreçlerimizde, SOCAR Türkiye’nin dünya genelindeki en iyi İSG-Ç uygulamalarını bir araya getirerek oluşturduğu “SAFE Yönetim Yaklaşımı”nı referans alıyoruz. Bu yaklaşım altında, çalışmalarımızın iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğunun değerlendirilmesi, kayıt altına alınması ve diğer yönetim sistemleriyle entegre şekilde yürütülmesi için çalışıyoruz.

Entegre Yönetim Sistemi altındaki İSG-Ç uygulamalarımızda mümkün olan en yüksek standartları benimsiyoruz. Bu kapsamda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ve Greenport Yeşil Liman sertifikalarımız ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İç ve dış denetimlerimizi ilgili firmalar aracılığıyla düzenli olarak yürütüyor, proseslerde belirlenen risklere yönelik aksiyonları zamanında ve eksiksiz bir şekilde alıyoruz.

İş güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerin ötesine geçerek yüksek teknoloji gerektiren İSG-Ç projelerine ağırlık veriyoruz. İskelelerin modernize edilmesi, periyodik bakımlar için inspection robotunun kullanılması, yağlama atölyesinin devreye alınması, ESD sistemlerinin kontrolü ve prosedürlerinin oluşturulması, bu prosedüre göre fonksiyonlarının ve bakımlarının yapılması, ikili ve üçlü vardiya sistemlerinin yürütülmesi, uygun altyapı ile birlikte tesis içinde ortak telsiz prosedürünün uygulanması bunlardan bazılarıdır.

Proses Güvenliği

Petkim’de hayata geçirdiğimiz Proses Güvenliği Yönetimi (Process Safety Management) Sistemi ile operasyonlarımızın verimli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. PSM yaklaşımımız; iyi tasarım prensipleri, mühendislik, bakım ve işletim uygulamaları ile işletmenin bütünlüğünü sağlamak ve tehlikeli maddelerin açığa çıkmasını engellemek için proaktif önlemlerin yönetimi, tehlikeli madde veya enerji açığa çıkarma potansiyeline sahip olayların önlenmesi ve kontrolünü içeriyor. Böylece oluşabilecek toksik etkilere, yangına, patlamaya, çevresel hasara, ciddi yaralanmalara, ve en temelde can kaybına karşı maksimum seviyede önlem almayı hedefliyoruz.

Proses Güvenliği kapsamındaki en önemli konu başlıkları arasında Tehlike Belirleme (HAZID, Hazard Identification) çalışması, Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP) & Koruma Katmanları Analizi (LOPA) çalışmaları ve Proses Güvenliği Değişiklik Yönetim Sistemi (Management of Change, MOC) çalışmaları bulunuyor. HAZID ile kapsamlı bir risk değerlendirme süreci yürütülürken, HAZOP ve LOPA çalışmaları entegrasyon kapsamında geliştirilecek projelere yön sağlıyor. MOC süreci ise entegrasyonla birlikte sahalarımızda meydana gelen değişikliklerin ve risklerin yönetilmesinde rol oynuyor.