Laboratuvar Ücretli Analiz

Laboratuvar Ücretli Analiz

ÜCRETLİ ANALİZ HİZMETLERİ

Aşağıda yer alan “Deney Talep Formu” ve “Petkim Deney Hizmetleri Genel Şartnamesi” ve “Müşteri Kayıt Başvuru Formu” doldurulup imzalandıktan sonra, Kalite Sağlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne kargo ile veya elden ulaştırılmalıdır.

Numune gönderilirken dikkat edilecek hususlar;
Numuneler
 • Varsa orijinal ambalajlarında gönderilmelidir.
 • Orijinal ambalajı olmayan numuneler, numuneye uygun plastik, kağıt, cam v.b. ambalajlarda ağzı sıkıca kapatılmış olarak gönderilmelidir.
 • Numunenin ambalajı nem almayı önleyecek şekilde olmalıdır. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli ambalajlar kullanılmalıdır. Birden fazla numune birbirleri ile temas etmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır.
 • Numunenin ve ambalajının zarar görmemesi için numune bükülmeyecek, devrilmeyecek ve çarpma etkisiyle kırılmayacak şekilde paketlenmelidir.
 • Resmi kurumlar tarafından gönderilen numunelerde, numune mühürlü ise ve mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise kurumun kabul etmesi durumunda, sonuç raporunda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydı ile numune kabul edilir.
 • Numunenin tarafımıza ulaşması esnasında meydana gelebilecek çevresel tehdit ve insan sağlığına olumsuz etkiden PETKİM sorumlu değildir.

Petkim Ürün Testleri

Akrilonitril (ACN) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPES.GRAVİTE @ 25°C/15.5°C  - ACRN 23, ASTM D1298 437
ASETONITRIL mg/kg ASTM E1863 2609
ASETON mg/kg ASTM E1863 2609
PROPİONİTRİL mg/kg ASTM E1863 2609
METAAKRİLONİTRİL mg/kg ASTM E1863 2609
FUMARONİTRİLE mg/kg ASTM E1863 2609
NİCOTİNONİTRİLE mg/kg ASTM E1863 2609
SUCCİNONİTRİLE mg/kg ASTM E1864 2609
BENZEN mg/kg ASTM E1863 2609
AKRİLONİTRİL (ACN) mg/kg ASTM E1863 2609
ASİTLİK (ASETİK) mg/L ACRN-4-1 902
ALDEHİDLER mg/L ACRN-5-1 1424
PLATİN KOBALT RENGİ  - ACRN-7-1, ASTM E1178, ASTM D1209 902
BAKIR mg/L ACRN-8-1 1424
HİDROJEN SİYANÜR mg/L ACRN-12-1, ASTM E1178 1241
M.METİLETER HİDROKİNON mg/L ACRN-13-1, ASTM E1178 902
ÇÖZÜNMÜŞ DEMİR mg/L ACRN-14-1 1424
UÇUCU OLMAYANLAR mg/L ACRN-16-1 902
PEROKSİT mg/L ACRN-18-1, ASTM E1784 902
SU mg/kg ACRN-22-1, ASTM E1178, ASTM E203 1424
REFRAKTİF İNDEKS, 20°C  - ACRN-20 1424
pH % 5'LİK, 25°C  - ACRN-19-1 888
AKROLEİN mg/L ASTM E1863 2608

Vinil Klorür Monomer (VCM) ve Etilen Diklorür (EDC) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
KOMPOZİSYON % w ASTM D5507, SOLVAY-2.2.01 4166
DEMİR-3 mg/L SOLVAY-1.2.03 1250
ASİTLİK mg/kg SOLVAY-1.2.07, SOLVAY-1.2.02 714
SU mg/kg SOLVAY-1.2.08, SOLVAY-1.2.05,ASTM E203 1426
PLATİN KOBALT RENGİ - ASTM D1209 894

Monoetilen Glikol (MEG) ve Dietilen Glikol (DEG) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPES.GRAVİTE @ 20°C/20°C - ASTM E202 874
DESTILASYON °C ASTM D1078 2000
KOMPOZİSYON % w ASTM E202, ASTM E2409 2778
ASİTLİK (ASETİK) mg/kg ASTM E202, ASTM E2679 720
SU mg/kg ASTM E202, ASTM E203 1424
KLORÜR (NACL) mg/kg SMS-1677-82 1424
PLATİN KOBALT RENGİ - ASTM E202, ASTM D1209 888
KÜL mg/kg ASTM E202, ASTM D482 2000
TOPLAM DEMİR mg/L ASTM E202, ASTM E394 1072
ALDEHİTLER (FORMALDEHİT) mg/L SMS-1996-89, ASTM D2194 1254
UV GEÇİRGENLİK (220nm, 275nm, 350nm) %T SMS-1997-82, ASTM E2193 1072

Saf Tereftalik Asit (PTA) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
ASİT NUMARASI mg KOH/g ACL-1 888
NEM % w ACC-TA-14 1424
4-KARBOKSİBENZALDEHİT mg/kg ASTM D7883, ACL-5 1790
PARATOLUİK ASİT mg/kg ASTM D7883 1254
KÜL mg/kg ACC-TA-12 1424
TOPLAM METALLER ( Na, Co, Mn, Cr, Ni, Fe) mg/kg ACC-TA-13 3568
DEMİR (Fe) mg/kg ACC-TA-13 358
RENK CIE b* - ACL-36 888
DELTA Y - ACL-37 888

Ftalik Anhidrit (PA) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
FTALİK ANHİDRİD % w PETKIM-G2-40D04 1212
OKSİTLENEBİLENLER (MA) % w PETKIM-G2-40D01 720
KATILAŞMA NOKTASI °C PETKIM-G2-40D05 888
PLATİN KOBALT RENGİ - ASTM D3366 888
RENK KARARLILIĞI - ASTM D3366 1072
ASİTLİK, SERBEST (P.ASİT) % w PETKIM-G2-40D02 720

Benzen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
YOĞUNLUK (15 °C) g/cm3 ASTM D4052 868
DESTİLASYON °C ASTM D850 2000
ASİT YIKAMA RENGİ - ASTM D848 1044
Pt - Co RENGİ - ASTM D1209 868
NON - AROMATİKLER %w ASTM D7504, UOP 744 4600
TOLUEN %w ASTM D7504, UOP 744 4600
BENZEN %w UOP 744, ASTM D7504 4600
1-4 DIOXANE mg/kg ASTM D7504, UOP 744 4600
METHYLCYCLOHEXANE mg/kg ASTM D5134, ASTM D6730, UOP 744 4600
METHYLCYCLOHEPTANE mg/kg ASTM D5134, ASTM D6730, UOP 744 4600
KATILAŞMA NOKTASI °C ASTM D852 1044
TİYOFEN mg/kg ASTM D7011, ASTM D5623, ASTM D5504, ASTM D6228 4166
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183 2778

Paraksilen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE - ASTM D4052 868
DESTİLASYON °C ASTM D850 2000
ASİT YIKAMA RENGİ - ASTM D848 1044
Pt - Co RENGİ - ASTM D1209 868
P-KSİLEN ASTM D7504, UOP720 4166
NON - AROMATİKLER %w UOP 720, ASTM D7504 4166
BENZEN mg/kg ASTM D7504, UOP720 4166
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183 2776
BROM İNDEKS mg Br/100 g ASTM D2710 2428

Ortoksilen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE ASTM D4052 868
DESTİLASYON °C ASTM D850 2000
Pt - Co RENGİ - ASTM D1209 868
NON - AROMATİKLER %w ASTM D7504, UOP744 4600
O-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
BENZEN mg/kg ASTM D7504, UOP744 4600
TOLUEN mg/kg ASTM D7504, UOP744 4600
ETİLBENZEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
P-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
M- KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
KÜMEN (İSO PROPİL BENZEN) A9 mg/kg ASTM D7504, UOP744 4600
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183 2778

C5 Karışımı Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
REID BUHAR BASINCI psi ASTM D323 2000
BENZEN %w UOP 744, ASTM D7504 4600
NON-AROMATİK %w UOP 744, ASTM D7504 4600

Toluen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE ASTM D4052 868
DESTİLASYON °C ASTM D850 2000
ASİT YIKAMA RENGİ - ASTM D848 1044
Pt - Co RENGİ - ASTM D1209 868
NON - AROMATİKLER %w ASTM D7504, UOP744 4600
TOLUEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
BENZEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
ETİL BENZEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
P-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
M-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
O-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 4600
ASİTLİK, NaOH / 100 mL ASTM D847 1562
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183 2778
SU mg/kg ASTM E1064 1426

Aromatik Yağ Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE - ASTM D1298 868
SU %v ASTM D95 1426
n-HEPTANDA ÇÖZÜNMEYENLER %w ASTM D3279 2400
KÜL %w ASTM D482 2428
TOPLAM KÜKÜRT %w ASTM D4294 2778
SODYUM* (Numune hazırlama dahildir.) mg/kg ICP OES 1562
POTASYUM* (Numune hazırlama dahildir.) mg/kg ICP OES 1562
BMCI Hesap - 4858

Pygas Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE - ASTM D4052 868
API GRAVİTE API ASTM D4052 868
DESTİLASYON °C ASTM D86 2000
GUM mg/100mL ASTM D381 3600
REID BUHAR BASINCI psi ASTM D323, ASTM D1267 2000
NON-AROMATİKLER %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 5206
BENZEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 5206
TOLUEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 5206
ETİLBENZEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 5206
P-KSİLEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 5206
M-KSİLEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 5206
O-KSİLEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 5206
STİREN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 5206
C9 AROMATİKLER + AĞIRLAR %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 5206
DİEN DEĞERİ g/100 g UOP 326 3500
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D4294 2778
TOPLAM ORGANİK KLOR mg/kg ASTM D5808, UOP 779 2780

Etilen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
ETİLEN %v ASTM D6159 4336
METAN %v ASTM D6159 4336
ETAN %v ASTM D6159 4336
ASETİLEN µL/L ASTM D6159 4336
TOPLAM C3 VE DAHA AĞIRLAR µL/L ASTM D6159 4336
KARBON MONOKSİT µL/L ASTM D 2504, UOP 603 3000
KARBON DİOKSİT µL/L ASTM D2505 3000
HİDROJEN µL/L ASTM D2504 3000
AZOT µL/L ASTM D2505 3000
OKSİJEN µL/L ASTM D2504, Oksijenmetre 3000
NEM µL/L ASTM D2029 1786
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3246 2776
METANOL µL/L ASTM D7423 3472
AMONYAK AZOTU mg/L SM-4500 NH3 A/B/C 3472

Kimyasal Saflıkta Propilen (KSP) ve Polimer Saflıkta Propilen (PSP) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
ETİLEN %v ASTM D2712 4336
METAN %v ASTM D2712 4336
ETAN %v ASTM D2712 4336
ASETİLEN µL/L ASTM D2712 4336
KARBON MONOKSİT µL/L ASTM D 2504, UOP 603 3000
KARBON DİOKSİT µL/L ASTM D2505 3000
HİDROJEN µL/L ASTM D2504 3000
AZOT µL/L ASTM D2505 3000
OKSİJEN µL/L ASTM D2504, Oksijenmetre 3000
NEM µL/L ASTM D2029 1786
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3246 2776
METİL ASETİLEN µL/L ASTM D2712 4336
PROPADİEN µL/L ASTM D2712 4336
PROPİLEN %v ASTM D2712 4336
PROPAN %v ASTM D2712 4336
SİKLO PROPAN µL/L ASTM D2712 4336
DİĞER C4 µL/L ASTM D2712 4336
1,3 BUTADIEN µL/L ASTM D2712 4336
METANOL µL/L ASTM D7423 3472

Ham C4 Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE - ASTM D3588, ASTM D2598 4000
IZO-BUTEN %w ASTM D4424 4336
1-BUTEN %w ASTM D4424 4336
CIS-2-BUTEN %w ASTM D4424 4336
TRANS-2-BUTEN %w ASTM D4424 4336
1,3 BUTADIEN %w ASTM D4424 4336
1,2 BUTADIEN %w ASTM D4424 4336
TOPLAM C5'LER %w ASTM D4424 4336
PROPADIEN+TOPLAM ASETİLENLER %w ASTM D4424 4336
TERSİYER BUTIL KATEKOL (TBC) mg/kg ASTM D1157 1426
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3246 2776
KARBONİL mg/kg ASTM D4423 1738
PEROKSİT mg/kg ASTM D5799 2676
METANOL µL/L ASTM D7423 3472
MİKROKULOMETRİ YÖNTEMİYLE LPG VE GAZ HİDROKARBONLARDA TOPLAM KLOR TAYİNİ ppmw or ppmv UOP 910 4000
ASETONİTRİL mg/kg PETKİM GC 4000

Klor Alkali (Kostik) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SODYUM KLORÜR mg/kg NaOH TS EN 896, ASTM E291 894
KLORÜR mg/kg NaOH TS EN 896, ASTM E291 894
SODYUM KLORAT mg/kg NaOH TS EN 896 894
SODYUM KARBONAT %w TS EN 896 894
SODYUM HİDROKSİT %w TS EN 896, ASTM E291 894
YOĞUNLUK g/cm3 ASTM D1298 894
CİVA mg/kg NaOH TS EN 896 894
ANTİMON mg/kg NaOH TS EN 896 894
KADMİYUM mg/kg NaOH TS EN 896 894
KROM mg/kg NaOH TS EN 896 894
NİKEL mg/kg NaOH TS EN 896 894
KURŞUN mg/kg NaOH TS EN 896 894
SELENYUM mg/kg NaOH TS EN 896 894
ARSENİK mg/kg NaOH TS EN 896 894
TOPLAM DEMİR mg/kg NaOH TS EN 896 894
BAKIR mg/kg NaOH TS EN 896 894
SÜLFAT mg/kg NaOH TS 1865, DIN 19616 894

Polimer ve Plastik Testleri

Polimer ve Plastik Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
ERİME AKIŞ HIZI g/10 dk ASTM D1238, TS EN ISO 1133 894
YOĞUNLUK, 23°C g/cm3 ASTM D792, ISO 1183-METHOD A 1426
KÜL MİKTARI %w ASTM D5630, ASTM D2584 1426
ERİME NOKTASI VE KRİSTALLENME SICAKLIĞI (DSC) °C ASTM D3418 1608
CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞI (DSC) (30°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda ölçüm yapılabilmektedir.) °C ASTM E1356 2140
OKSİDASYON İNDÜKSİYON SÜRESİ(TEK NOKTADA ÖLÇÜM) dk ASTM D3895, TS EN 728 2140
OKSİDASYON İNDÜKSİYON SÜRESİ (BORULARDA İÇ-ORTA-DIŞ KISIMDA ÖLÇÜM) dk ASTM D3895, TS EN 728 4280
FT-IR İLE KARAKTERİZASYON - ASTM E1252 1962
KAUÇUKLARDA FT-IR İLE KARAKTERİZASYON - ASTM D3677 3568
TGA İLE TERMAL KARAKTERİZASYON %w ASTM E1131 2854
POLİMERLERDE KARBON SİYAHI MİKTARI TAYİNİ %w ASTM E1131 2854
İÇİNDE KALSİT OLDUĞU BİLİNEN PLASTİK MALZEMEDE KALSİT MİKTARININ TAYİNİ %w PETKIM-P3-IT-43D22 1786
PLASTİK MALZEME İÇİNDEKİ DOLGUNUN CİNSİNİN VE MİKTARININ BELİRLENMESİ %w TGA, XRF, XRD yöntemlerinden bir veya birkaçı ile 4280
PLASTİK MALZEMEDE ELEMENTEL ANALİZ (ICP İLE)* (Numune hazırlama dahildir.) mg/kg ICP OES 2854
PLASTİK MALZEMEDE ELEMENTEL ANALİZ (XRF İLE) (Numune hazırlama dahildir.) %w XRF 4280
POLİMER HAMMADDEDEN NUMUNE HAZIRLAMA - PETKIM METODU 1608
GERİLME DAYANIMI** MPa ASTM D638 1426
BÜKÜLME DAYANIMI** MPa TS EN ISO 178 1426
ÇEV.BAS.KIR.DAY. (F50) - 100 saate kadar** saat ASTM D1693 2140
ÇEV.BAS.KIR.DAY. (F50) - 100 saatin üzerinde** saat ASTM D1693 3568
FİLMDE GERİLME MUKAVEMETİ MPa ASTM D882 2140
FİLMDE YIRTILMA MUKAVEMETİ N ASTM D1922 2140
FİLM BOYUTLARI (GENİŞLİK VE UZUNLUK) mm - 714
KALINLIK DAĞILIM VE ORTALAMA KALINLIK mikron ASTM D6988 714
FİLMDE KARGI DÜŞÜRME İLE DARBE DAYANIMI g ASTM D1709 2140
FİLMDE PUSLULUK % ASTM D1003 894
FİLMDE IŞIK GEÇİRGENLİĞİ % ASTM D1003 894
FİLMDE PARLAKLIK - ASTM D2457 894
ŞİŞİRME VE CAST FİLM EKSTRÜZYONU İLE FİLM KALİTESİ VE FİLM HAZIRLAMA (MAKS. 1 KG NUMUNE İLE) - - 5352
FİLMDE RENK DEĞERİ (L,a,b,WI,YI) - ASTM E313, HUNTERLAB LABSCAN XE 894
POLİMERLERDE BAĞIL VİSKOZİTE TAYİNİ (BROOKFIELD) %w ASTM D2857 1426
PLASTİKLERDE KULOMETRİK KARL FISCHER İLE SU TAYİNİ %w ASTM D6869 1426
SERTLİK (SHORE D) - ASTM D2240 714
EMULSİYON, SÜSPANSİYON, TOZ FORMUNDAKİ NUMUNELERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ VE DAĞILIMI TAYİNİ (Lazer Tane Boyut Analizörü ile Ölçüm) - ISO 13320 2140
KURU ELEK ANALİZİ (Camsizer Analizörü ile Ölçüm) 2140
KURU ELEK ANALİZİ (Sarsak Elek ile Ölçüm) % w ASTM D1921 1072
KSİLENDE ÇÖZÜNEN FRAKSİYON TAYİNİ % ASTM D5492 3568
KATI HAMMADDEDE RENK DEĞERİ (L,a,b, WI, YI) - ASTM E313, HUNTERLAB LABSCAN XE 894
SOLVENT EKSTRAKSİYONU - ASTM E168 1426
VİSKOZİTE İLE K SAYISI (Siklohegzanon) - TS EN ISO 1628-2 1786
PAKETLEME YOĞUNLUĞU (DARBELİ YIĞIN YOĞUNLUĞU) g/cm3 SOLVAY-18/72 714
UÇUCU MADDE % w TS EN ISO 1269 714
YIĞIN YOĞUNLUĞU g/cm3 ASTM D1895, TS 448 EN ISO 60 714
PVC HAMMADDEDE (TOZ) KİRLİLİK adet/9dm2 TS EN ISO 1265 714
PVC MAMÜLDE VCM TAYİNİ mg/kg ASTM D4443, TS EN ISO 6401 3473
PVC HAMMADDEDE (TOZ) VCM TAYİNİ mg/kg ASTM D3749 3473
PVC DEFORMÜLASYON ANALİZLERİ % w PETKİM METODU 7134
BAKİYE STİREN mg/kg TS ISO 2561 2676
POLİSTİREN İÇERİSİNDE ARTIK STİREN mg/kg TS ISO 2561 5352

HidroKarbon ve Yağ Testleri

Hidrokarbon Testleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE @ X°C / X°C - ASTM D4052 868
SPESİFİK GRAVİTE (Gaz, Shilling Metodu) - UOP 114 1044
YOĞUNLUK @ X°C g/mL ASTM D4052 868
DESTILASYON °C ASTM D850, ASTM D86, ASTM D1078 2000
GAZ FAZDA KOMPOZİSYON % w, % v veya % M ASTM D2163, ASTM D2505, ASTM D2712, UOP 539, ASTM D6159 4600
SIVI FAZDA KOMPOZİSYON %w UOP 744, UOP 720, ASTM D6730 4600
DOĞAL GAZ ANALİZİ %v ISO 6976 5206
LPG ANALİZİ %v ASTM D2163 5206
ASİT YIKAMA RENGİ - ASTM D848 1044
SU mg/kg ASTM E1064, ASTM E203 1426
PLATİN KOBALT RENGİ - ASTM D1209 868
KATILAŞMA NOKTASI °C ASTM D852 1044
ASİTLİK mg NaOH/100 mL ASTM D847 1562
BAKIR KOROZYON - ASTM D849 1200
TİYOFEN mg/kg ASTM D5623, ASTM D7011 4166
KARBON DİSÜLFÜR mg/kg ASTM D5623, ASTM D7011 4166
TOPLAM KÜKÜRT % w, mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183, ASTM D4294, ASTM D3246, ASTM D6667, ASTM D5453 2778
BROM INDEKS mg /100 g ASTM D2710 2428
KARBONİL (Paradietil Benzen) mg/L, mg/kg UOP-624 5206
REID BUHAR BASINCI psig ASTM D323, ASTM D1267 2000
BROM SAYISI g /100 g ASTM D1159 2000
GUM, mg / 100 mL - ASTM D381 3600
OKTAN RON ASTM D2699 6000
DIEN DEĞERİ g/100g UOP-326 3500
KURŞUN µg/kg UOP-350 4684
PIONA % w ASTM D5443, ASTM 6839, ISO 225 6074
RENK, SAYBOLT - ASTM D156 1044
MERKAPTAN, KÜKÜRT % w ASTM D3227 3000
METANOL mg/kg ASTM D7423 3472
CİVA µg/kg CİVA ANALİZÖRÜ,UOP 938 Appendix B 6000
MTBE mg/kg ASTM D4815, ASTM D7423 3472
REFRAKTİF İNDEX - ASTM D1218 1426
BUHARLAŞMA BAKİYESİ mg/100 mL TM 029, ASTM D1353 1738
ALEVLENME NOKTASI, AÇIK KAP °C ASTM D92 2000
ALEVLENME NOKTASI, KAPALI KAP °C ASTM D93 2000
TOPLAM ORGANİK KLOR (Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlar) mg/kg ASTM D5808 5206
TOPLAM ORGANİK AZOT (Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlar) mg/kg ASTM D7184 5206
DETAYLI HİDROKARBON ANALİZİ mg/kg ASTM D5134, ASTM D6729 4000
KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER (SCD) mg/kg ASTM D5504,ASTM D5623, ASTM D6228 4166
DOKTOR TESTİ ASTM D4952 2000
GÖRÜNÜŞÜN BELİRLENMESİ ASTM E2680 600
LİKİT HİDROKARBONLARDA ESER MİKTARDAKİ AZOT TAYİNİ μg/g ASTM D4629 3000

Yağ Testleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
YOĞUNLUK @ X°C g/mL ASTM D4052 868
SPES.GRAVİTE @ X°C/ X°C - ASTM D4052 868
API GRAVİTE @ X°C/ X°C °API ASTM D4052 868
VİSKOZİTE,KİNEMATİK @ X°C cSt ASTM D445 2084
VİSKOZİTE İNDEKS - ASTM D445 3000
VİSKOZİTE, SSU - ASTM D88 2084
VİSKOZİTE, SSF - ASTM D88 2084
ALEVLENME NOKTASI, AÇIK KAP °C ASTM D92 2000
ALEVLENME NOKTASI, KAPALI KAP °C ASTM D93 2000
AKMA NOKTASI °C ASTM D97 1390
ASTM RENGİ - ASTM D1500 1044
EMÜLSİYON KARAKTERİSTİĞİ - ASTM D1401 3038
ASİT SAYISI mg KOH/g ASTM D974 1562
SU % v, mg/kg ASTM D95 1426
SU VE TORTU TAYİNİ % v ASTM D1796 1786
KÖPÜK mL ASTM D892 3038
BAKIR KOROZYON - ASTM D130 2000
KALORİ DEĞERİ cal/g ASTM D240 3906
ÇÖZÜNMEYENLER (N-HEPTAN) % w ASTM D3279 2400
KÜL % w ASTM D482 2428
TOPLAM KÜKÜRT % w ASTM D4294 2778
KONRADSON KARBON BAKİYESİ % w ASTM D189 3600
BMCI - HESAPLAMA 4858
CCAI - HESAPLAMA 3000

Su ve Atık Su Testleri

Su ve Atık Su Testleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
pH, 25°C (AKREDİTE) - SM-4500 H+ 270
İLETKENLİK (AKREDİTE) µS/cm SM-2510 270
ÇÖZÜNMÜŞ O2 (AKREDİTE) mg O2 / L SM 4500 O-G 270
KİMYASAL O2 İSTEMİ (Kapalı Sistem) (AKREDİTE) mg O2 / L SM 5220 D 1236
YAĞ VE GRES (AKREDİTE) mg/L SM 5520 B 1700
HİDROKARBON (AKREDİTE) mg/L SM 5520 F 1800
FENOL (AKREDİTE) mg/L TS 6227 ISO 6439 1072
SÜLFÜR_İYODOMETRİK (AKREDİTE) mg/L SM-4500 S-2 A/B/C/F 1072
AMONYAK AZOTU (AKREDİTE) mg/L SM-4500 NH3 A/B/C 894
KROM +6 (AKREDİTE) mg/L SM 3500-Cr B 1000
TOPLAM SİYANÜR (AKREDİTE) mg/L SM 4500-CN A/B/C/E 1426
ASKIDA KATI MADDE (AKREDİTE) mg/L TS EN 872 536
BAKIR (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 536
CİVA (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 536
CİVA (Hidrür ile yapıldığı durumlarda) (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 1426
ÇİNKO (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 536
KADMİYUM (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 536
KURŞUN (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 536
HİDRAZİN (AKREDİTE) mg/L ASTM D1385 600
SERBEST KLOR (AKREDİTE) mg/L SM 4500 Cl 600
RENK (AKREDİTE) mg/L SM 2120 B/C 600
KJELDAHL AZOTU (AKREDİTE) mg/L TS 7924 EN 25663 1000
TOPLAM FOSFOR (AKREDİTE) mg/L SM 4500 P B/E 1000
BULANIKLIK (AKREDİTE) NTU ASTM D1889 270
TOK mg/L SM5310B 642
TOPLAM SERTLİK (CaCO3) mg/L ASTM D1126 358
Ca SERTLİK(CaCO3) mg/L ASTM D1126 358
Mg SERTLİK (CaCO3) mg/L ASTM D1126 358
BİKARBONAT (CaCO3) mg/L SM-2320 358
KARBONAT (CaCO3) mg/L SM-2320 358
SÜLFAT (CaCO3) mg/L SM 426-C 358
KLORÜR (CaCO3) mg/L ASTM D512 358
SİLİSYUM DİOKSİT mg/L ASTM D859 1200
TOPLAM DEMİR mg/L SM-3500 Fe 536
ÇÖZÜNMÜŞ DEMİR mg/L SM-3500 Fe 536
BAKTERİ SAYISI CFU NALCO METODU 1072
AMONYAK mg/L LOVIBOND 358
TOPLAM FOSFAT mg/L ASTM D515 358
P ALKALİTE mg/L SM 2320 358
M ALKALİTE mg/L SM 2320 358
ATIK SUDA ELEMENT TAYİNİ (GRUP HALİNDE) (Al, Cr, Ni, Na, Mn, K, Mo, V, As, Sb, Se, B) mg/L ICP-OES 5352
ATIK SUDA ELEMENT TAYİNİ (ELEMENT BAŞINA)(Al, Cr, Ni, Na, Mn, K, Mo, V, As, Sb, Se, B, Zn, Cd, Pb, Cu, Fe, Hg, Ca, Mg, Si) mg/L ICP-OES 536
ANYON TAYİNİ (AKREDİTE) mg/L SM 4110B 3568
KATYON TAYİNİ (AKREDİTE) mg/L TS EN ISO 14911 3568
ASETİK ASİT (GC ) %W PETKİM GC 2609
MALEİK ASİT (GC ) %W PETKİM GC 2609

Katı/Sıvı Atık Analizleri

Katı/Sıvı Atık Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
ELÜAT HAZIRLAMA İŞLEMİ - TS EN 12457 714
YAKILABİLİRLİK KRİTERİ TAYİNİ - - 4280
ELEMENT TAYİNİ (ELEMENT BAŞINA) (Numune hazırlama dahildir.) % w ICP-OES 1608
ANYON TAYİNİ % w SM 4110B 3568
TOPLAM ORGANİK KARBON TAYİNİ mg/kg TS 12089 EN 13137 642
KIZDIRMA KAYBI TAYİNİ mg/kg - 536
HALOJENLER (ELEMENT BAŞINA) % w XRF 1426

Diğer (Kimyasal Malzeme) Testleri

Polialüminyum Klorür (PAK) Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
YOĞUNLUK g/cm3 ASTM D4052 894
ALÜMİNYUM % TS EN 1302 894

Hidroklorik Asit Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
HİDROJEN KLORÜR (HCl) % w ASTM D1298 894
TOPLAM DEMİR mg/L DE NORA-3-4-I-1 894
SERBEST KLOR (Cl2) mg/L DE NORA-3-4-I-3 894

Hidrazin Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
YOĞUNLUK g/cm3 ASTM D4052 894
HİDRAZİN % w ASTM D2790 894
pH - ASTM D1293 358

Kalsiyum Hidroksit Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
KALSİYUM HİDROKSİT % w SOLVAY 3.0.55 714

Sodyum Bikarbonat Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
SODYUM BİKARBONAT % w TS-1282 714
SODYUM KARBONAT % w TS-1281 714
KLORÜR (Cl) mg/L TS-1303 714

Sodyum Hipoklorit Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
SERBEST KLOR (Cl2) g/L ASTM D2022 894
SERBEST ALKALİ (NaOH) g/L ASTM D2022 894

Organik Peroksit Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
ORGANİK SOLVENTLERDE ESER MİKTARDA PEROKSİTLERİN TAYİNİ μg/g ASTM E299 1500

Deterjan Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
TOPLAM AKTİF MADDE % w TS-518 1072
pH %1' LİK (M/V) - TS-518 358
KLORÜR % w TS-518 358

 • Müdürlüğümüze ulaşan numunenin deneylerine başlanır ve “Deney Ücreti Bildirim Formu” müşteriye gönderilir.
 • Deney Ücreti Bildirim Formu” içerisinde yer alan toplam ücret tutarı yine aynı form içerisinde yer alan ve ayrıca aşağıda verilen Banka ve Hesap numaralarına yatırılır, dekont üzerine “Petkim Analiz Ücreti” yazdırılarak dekont Kalite Sağlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne ulaştırılır.
BANKA ADI ŞUBE ADI ŞUBE KODU HESAP NUMARASI IBAN
İş Bankası Petrokimya 3484 20279 TR69 0006 4000 0013 4840 0202 89
Halk Bankası Aliağa 727 13000002 TR70 0001 2009 7270 0013 0000 02
Ziraat Bankası Aliağa 714 7034592-5002 TR49 0001 0007 1407 0345 9250 02
Vakıflar Bankası Petkim 279 00158007290523769 TR73 0001 5001 5800 7290 5237 69
Yapı Kredi Bankası Esentepe 845 70805966 TR14 0006 7010 0000 0070 8059 66
Akbank Aliağa 191 3860 TR28 0004 6001 9188 8000 0038 60
Garanti Bankası İstanbul Kurumsal 381 6287359 TR79 0006 2000 3810 0006 2873 59

 • Ödeme dekontunun Kalite Sağlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra, ıslak imzalı Deney Raporu, Dış Yazı ekinde müşteriye kargo ile, talep edilmesi durumunda ayrıca faks/e-posta ile gönderilir.
 • Deney Talep Formu, Deney Raporu’ndaki tüm bilgiler yalnızca Müşteri Bilgilerinde yer alan firma / kurum / kuruluş yetkilisiyle paylaşılır. Üçüncü şahıslara bilgi verilmez.
 • Resmi kurum tarafından gönderilen numuneye ait Deney Raporu, numunenin ait olduğu firmaya değil, söz konusu resmi kuruma gönderilir.
Deney Talep Formu
Uyarı

Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır. Rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterileri tarafından ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Deney sonunda artan müşteri numunesi, rapor tarihinden itibaren 15 gün süreyle muhafaza edilir, müşteri tarafından talep edilmeyen numuneler, numuneye uygun koşullarda bertaraf edilir.

İletişim

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Kalite Sağlama ve Teknik Servis Müdürlüğü
Siteler Mah. Necmettin GİRİTOĞLU Cad. No:6
35800 Aliağa/İZMİR

Telefon (0-232) 616 12 40
Rumeysa YETİM (Dahili No:1920)
Ecem KAHRAMAN (Dahili No:1990)
Faks (0-232) 616 12 48
E-posta petkim.laboratuvar@socar.com.tr