Neler Yapıyoruz ?

Neler Yapıyoruz ?

Toplum ve çevre için artı değer yaratıyoruz…

‘İnsana ve Çevreye Saygı’ anlayışını faaliyetlerimizin temeline yerleştiriyoruz. Faaliyet ve ürünlerimizle yarattığımız istihdam ve ekonomik değerin yanı sıra topluma karşı sorumluluk taşıdığımızı biliyoruz. Bu kapsamda sosyal gelişimi çok yönlü bir yaklaşımla destekleyen kurumsal sorumluluk projeleri yürütüyoruz, bağış ve sponsorluk çalışmalarıyla faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ve ulusal çapta toplumsal kalkınmaya destek veriyoruz. Çevre, spor, eğitim, sağlık alanlarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapıyoruz. Tüm grup çalışanlarımızın inisiyatifiyle hayata geçirilen SOCAR Gönüllüleri çatısı altında çevre, sağlık, spor, hayvanları koruma ve sosyal konularda katma değer üreten faaliyetlere imza atıyoruz.

Öğrencilerin Yanındayız, Eğitimi Destekliyoruz

Petkim Kompleksi içindeki Petkim İlköğretim Okulu ve Gazi İlköğretim Okulu’nu, Aliağa ilçe merkezindeki Petrokimya İlköğretim Okulu ile Haydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni ve Karşıyaka ilçesi Yamanlar semtindeki Latife Hanım İlköğretim Okulu’nu Türk milli eğitimine kazandırdık.

‘Üniversite-sanayi iş birliği’ kapsamında üniversitelere, bilimsel kuruluşlara ve meslek liselerine malzeme ve araç-gereç desteği veriyoruz. Ege Üniversitesi ile imzalanan protokol gereğince, Ege Meslek Yüksekokulu Plastik ve Kimya Bölümü laboratuvarlarına ek cihaz ve teknik donanım katkısı sunuyoruz. Ayrıca bilimin ışığındaki çalışmalara duyduğumuz inançla, üniversitelerin düzenlediği çeşitli sempozyumlara sponsor olarak katılım sağlıyoruz.

Her sene meslek lisesi ve üniversite öğrencileri için staj programlarını hayata geçirip onların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında kadınların toplumsal hayatta daha fazla rol alması ve tüm sektörlerde eşit koşullarda temsilini hedefleyen Limak Vakfı ile “Türkiyeʼnin Mühendis Kızları” projesini başlattık. Proje sayesinde Kimya Mühendisliği Bölümü’nde okuyan 10 kız öğrenciye burs, staj imkânı, mentorluk ve online İngilizce eğitimi desteği sağladık.

Ege Üniversitesiʼnde ise İş Simülasyonunu Devlet Üniversitesi ile Buluşturma Projesi’ni hayata geçirdik. Proje kapsamında İşletme Bölümüʼnde okuyan öğrenciler için, uluslararası bir yazılım şirketi olan CESIM Globalʼden “Küresel Rekabet” ve “Pazarlama” alanında iki adet iş simülasyonu kullanım hakkı satın aldık. Bu bağışımız sayesinde, toplamda 60 öğrenci sanal ortamda takımlara bölünerek birbiriyle yarıştı ve şirket yönetme deneyimi elde etti. Böylece öğrencilerin teorik bilgilerini kullanma ve karar alma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladık.

Sporu Sevdiriyor, Sporla Engelleri Aşıyoruz

Çocukların sporu sevmesi, sosyal aktivitelerde başarılı olması için çalışıyoruz. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik açıdan sağlıklı, özgüveni ve hayat becerileri gelişmiş bireyleri topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Sponsor olduğumuz basketbol takımı Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele ederken aynı zamanda altyapı çalışmalarını da kesintisiz sürdürerek geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Petkimspor bünyesinde ücretsiz eğitim veren futbol, voleybol ve basketbol spor okullarımızda, 6-12 yaş aralığındaki çocuklarımıza spor ve eğitim olanağı sunuyoruz.

Engelli bireylerin sosyal hayata sporla entegre olmasını destekliyor; bu konuda farkındalık oluşturmak ve Boccia engelli sporunun gelişimine katkı sunmak için Boccia Milli Takımı’na destek oluyoruz.

Toplumsal Farkındalığı Güçlendiriyoruz

İSG-Ç Departmanımız ile Aliağa Atatürk Ortaokulu ve Aliağa Gazi İlkokulu’ndaki öğrencilere iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında farkındalık eğitimleri verdik. Eğitimlerde biyoçeşitliliğin sürdürülebilirlik açısından önemini vurguladık.

Acil durum tepki eğitimleriyle öğrencilere, gündelik yaşamda karşılaşılabilecek kazalar ve doğal afetlerle ilgili bilgiler verdik. Böylelikle kazaların önlenmesi ve olası afet durumlarında nasıl davranılması gerektiği hakkında toplumsal farkındalık kazandırdık.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Yapıyoruz

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile başlattığımız ACN (Acrylonitrile) ve C4 ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Projesi ile üretim sürecimizin sürdürülebilirliğini artırıyoruz. STAR Rafineri’ye ham petrolün girişinden Petkim’e naftanın aktarımına kadarki süreçte oluşan karbon ayak izi, su tüketimi ve asitifikasyon gibi çevresel etkileri hesaplıyoruz.

Proje, Petkim’in sürdürülebilirlik açısından müşteri beklentilerini karşılamasına katkı sağlıyor. Ayrıca üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, çevresel etkilerin azaltılması ve önümüzdeki dönemde gerçekleşecek Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor.

Çevremize Değer Veriyoruz

Misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda belirlediğimiz ‘insanı ve çevreyi korumayı’ stratejik önceliklerimiz arasında sayıyoruz, bu hedefi Entegre Yönetim Sistemi Politikamız ile hayata geçiriyoruz. Çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle; toplumu desteklemek, çevreyi ve tüm canlıları korumak amacıyla çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi çevresel boyutlarıyla birlikte planlıyoruz; emniyet ve çevre risklerini kontrol etmek amacıyla tüm dünyada kabul görmüş ve risk değerlendirmesine dayalı önleyici sistemler kuruyoruz. Ayrıca insan sağlığı, çevre ve toplum yararını ön planda tutan projelere yatırım yapıyoruz.

Orman yangınları ile mücadele kapsamında biyoçeşitliliği ve ekosistemi koruyan girişimlere öncülük ediyoruz.

Karbonsuzlaşmaya Doğru Güçlü Adımlar Atıyoruz

Türkiye’nin de dahil olduğu Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi gelişmeler enerji sektörünün iklim değişikliğinin engellenmesi konusundaki kilit rolünü artırıyor. Biz de ülkemizde hayata geçirilmesi planlanan sınırda karbon vergisi uygulamaları ve bu yöndeki adaptasyon çalışmalarının önemini biliyoruz. Sürdürülebilirlik stratejilerimizden ilki olan karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında; operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan mutlak emisyonlarımızı 2035 yılı itibarıyla %40 azaltma ve 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atıyoruz.

Kapsam 1 ve 2 emisyonları için 2035 yılına kadar %40 azalma, 2050 yılına kadar ise net sıfır emisyon hedefliyoruz.

Sera Gazı Emisyonları (Ton Co2e) 2021 2022
Kapsam 1 1.881.861,00 1.833.499,00
Kapsam 2 101.690,33 29.725,58

Emisyonlarımızı Yönetiyoruz

SOCAR Türkiye olarak faaliyetlerimiz kapsamında emisyon kaynaklarımızı izliyor, kontrol ediyor ve emisyon azaltımı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rafineri ve petrokimya tesislerimizde bulunan tüm emisyon kaynaklarının izlenmesi ve kontrolü bölgedeki hava kalitesinin korunması adına önem taşıdığının farkındayız ve buna yönelik inisiyatifler geliştiriyoruz.

Petkim ve STAR Rafineri bünyesinde, akredite laboratuvarlar tarafından yıllık baca gazı emisyon ölçümlerini ve hava kalitesi ölçümleri gerçekleştiriyoruz.

Bununla birlikte T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak bacalarımıza Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ni kurduk ve bu sistemler ile ünitelerin faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların mevzuata göre belirlenmiş olan limit değerlere uygunluğunun resmi kurum tarafından çevrimiçi olarak izlenmesini sağlıyoruz.

Baca gazı emisyon miktarları (ton/yıl) 2021 2022
NOx 2227,16 2040,92
SOx 1040,96 631,68
PM 10,64 7,35
VOC 0,93 0,051

Petkim GCC (Global Carbon Council) Sertifikalandırma Projesi

2017 yılında tamamlanan RES (Rüzgâr Enerji Santrali) projemiz, 17 rüzgâr türbini ve 51 MW’lık mekanik güce sahip. Petkim RES’in yenilenebilir enerji üretimi için yarattığı etkiyi yaymayı ve projenin sağladığı sera gazı emisyon azaltımını uluslararası ölçekte belgelemeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Küresel Karbon Konseyi (GCC) Gönüllü Emisyon Azaltma Sertifikasyonu kapsamında yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.

Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Direktifi’nin ulusal mevzuata kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor. İştirakimiz Petkim ile EKÖK Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi’ne destek sağladık. Projede EKÖK sistemi altyapısının oluşturulması ve sektörel uyum analizlerinin yapılarak gerekliliklerinin belirlenmesi aşamalarında kimya sektörü için proje partneri olarak yer aldık.

Kapasite Artışı ve Karbon Ayak İzi Azaltılması Projesi

5S metodolojisini sürdürülebilirlik çalışmalarımıza kapsamlı şekilde entegre ediyoruz. Bu çerçevede Ürün Paketleme ve Depolama Sahalarında 5S Uygulaması ile Kapasite Artışı ve Karbon Ayak İzi Azaltılması Projesi’ni geliştirdik. Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi’nin her yıl düzenlediği “Yılın Başarılı Ekibi” ödüllerinde Gümüş ödülün sahibi olduk.

Uluslararası Sürdürülebilir Karbon Sertifikasyonu

Faaliyetlerimizden kaynaklanan mutlak emisyonları azaltmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilir üretim gerekliliklerinin karşılandığını tescilleyen ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) Plus sertifikasını almaya hak kazandık. Sertifika ayrıca sürdürülebilir ham maddeler ve bu ham maddelerle üretilen ürünlerin tedarik zinciri boyunca şeffaf bir şekilde izlenebilirliğini de kapsıyor.

Su Tüketimimizi Optimize Ediyoruz

Faaliyetlerimiz sırasında oluşan su tüketimini önemli çevresel etkilerden biri olarak değerlendiriyoruz. Gezegenimizde sınırlı kaynak olan suyu, mümkün olan en verimli şekilde kullanıyor, geri kazanım çalışmalarıyla tesislerimizdeki temiz su tüketimini azaltıyoruz. Mevcut operasyonlarımızda su kullanımı optimizasyonunun büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Fabrikalarımızdaki yangın suyu, proses suyu, soğutma suyu sistemlerinde meydana gelen kaçakların tespit edilmesi ve giderilmesi konusunda en hızlı şekilde aksiyon alıyoruz. Su tüketim miktarlarını sürekli izleyerek, kayıt altına alıyor ve iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında ortalama 250 t/h olan su tüketimimizi, 2022 yılında 120 t/h seviyesine indirdik.

Kaynağa Göre Su Çekimi (m3)

2021

2022

Yüzey Suları

27.727.598

26.884.077

Atık Yönetiminde Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekliyoruz

Operasyonlarımızda oluşan atıkları; “önleme, yeniden kullanım, azaltım, geri dönüşüm ve bertaraf” adımlarından oluşan “atık yönetim hiyerarşisi” kapsamında değerlendiriyoruz. Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde; atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi için gerekli prosedürleri eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında tesislerimizde oluşan atıkları türlerine göre ayrıştırıyor ve yeniden kullanım/geri kazanım yöntemlerini önceliklendirilerek yönetiyoruz. Kurulan bu sistem; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi ile de belgelendirildi. Sistem sayesinde bertaraf edilecek atık miktarını azaltmayı amaçlıyor; çevre, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunmasına yönelik aksiyonlar alıyor, israfın önlenmesi ve kaynak verimliliğini destekliyoruz.

Atık Miktarları (Ton/Yıl) 2021 2022
Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık
Geri Dönüşüm 11,26 7,68 22,35 5,73
Depolama 1,73 15,75 2,08 219,99
Yakma 0,58 - 0,93 -
TOPLAM 37,51 251,08

Bununla birlikte Petkim bünyesinde kurduğumuz ve 2006 yılında lisanslandırılan atık bertaraf tesisini üçüncü şahısların kullanımına açarak atık yönetimi konusunda çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz.

Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı Atık Yakma ve Beraber Yakma ve Atık Kabul Tesisi konularını içeren Çevre İzin ve Lisans belgemiz ile çevrenin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlıyor, döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz.

Atık Alımı ile İlgili Formlar ve Belgeler

Bertaraf Başvuru Formu

Alınabilen Atık Kodları

Atık Alım Departmanında Görevli Çalışanımız

Yetkili

E-posta

Telefon

Berat Köse

berat.kose@socar.com.tr

+90(232) 616 12 40 / 616 32 40

Satınalma ve Tedarik Zinciri Çalışmaları

Sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek için satınalma ve tedarik zinciri faaliyetlerinde aşağıdaki aksiyonları alıyoruz:

  • Satınalma süreçlerinde enerji verimliliği ve talep edilen malzemelerin kullanımına (PR) ilişkin içerikler, Yeşil Tedarik Politikası, Teklifleri Değerlendirme MM Prosedürü, MM Stok Kullanılabilirliğini Kontrol Etme ve PR Oluşturma Prosedürleri'nde belirleniyor ve uygulamalar bu kapsamlarda yürütülüyor. Detaylı bilgi için Satınalma Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.
  • Sürdürülebilirlik alanında SOCAR Türkiye'nin karbondan arındırma stratejisini destekleyecek enerji verimliliği fırsatlarına odaklanıyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı Mart ayından itibaren satış depolarımızda elektrikli forklift kullanımına başladık.
  • SOCAR Türkiye Rafineri Petrokimya İş Birimi sahasında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı/yüklenici personellerinin, operasyon sahasına girmeden önce zorunlu bir eğitim alması gerekiyor. Çevre ile ilgili içerikler de eğitimin kapsamına dahil ediliyor. Detaylı bilgi için İSG Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.
  • SOCAR Türkiye Rafineri Petrokimya İş Birimi sahasında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı/yüklenicilere yönelik satınalma ve tedarik zinciri süreçleri kapsamında, Satınalma Departmanı ile birlikte diğer ilgili departmanların katılımıyla yıllık olarak saha denetimleri gerçekleştiriliyor. Saha denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen aksaklıklar, düzeltici faaliyetler için hizmet sağlayıcılara/yüklenicilere raporlanıyor. Uygun olmayan hizmet sağlayıcı/yükleniciler için prosedürlere uygun olarak gerekli aksiyonlar alınıyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için Satınalma Departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
  • SOCAR Türkiye olarak UN Global Compact ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ne üyeliklerimiz bulunuyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için İletişim ve Sürdürülebilirlik Departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
  • SOCAR Türkiye bünyesindeki tüm grup şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel sözleşmelerinde öngörülen SOCAR Türkiye Etik Kuralları kapsamında faaliyetlerini yürütüyorlar. Çalışanlarımızın yanı sıra iş ortaklarımızdan ve SOCAR Türkiye adına hareket eden tedarikçilerimizden/yüklenicilerimizden de etik kurallarımıza uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgi için SOCAR Türkiye ve Petkim’in internet sitesinde paylaşılan Etik Kurallar dökümanını inceleyebilirsiniz.